KRONIKA BUDOWY – Osiedle „Zielone Tarasy”

Posted on

2016 – 20 maja: Decyzją nr 38/16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie dwóch budynków wielorodzinnych II kondygnacyjnych „A” i „B” wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości nr ew. 159/1 przy ul. Piastowskiej w Radomiu.

Dnia 6 czerwca 2016 roku decyzja o pozwoleniu na użytkowanie uprawomocniła się.

2016 – 21 kwietnia: Wszystkie media zostały podłączone, wykonano badania skuteczności zerowania, szczelności instalacji gazowej.

TRWA PROCEDURA ODBIOROWA w celu uzyskania POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.

2016 – 19 marca: Liczniki elektryczne podłączone zostaną dnia 29 marca w mieszkaniach budynku A oraz 30 marca w mieszkaniach budynku B. Prowadzone są prace nad dokumentacją powykonawczą – pomiary, odbiory. We wszystkich mieszkaniach podłączono media – indywidualne liczniki gazu i wody. Roboty zewnętrzne: Drobne prace wykończeniowe: podziały działek zewnętrznych. Prace ziemne: plantowanie i nawożenie ziemi. Wykonano „wiatę rowerową” oraz „śmietnik” Roboty wewnętrzne: Praktycznie zakończone. W sprzedanych mieszkaniach trwają prace wykończeniowe według indywidualnych projektów.

2016 – 27 luty: Prowadzone są prace nad dokumentacją powykonawczą – uzgodnienia, pomiary, odbiory. We wszystkich mieszkaniach podłączono media – indywidualne liczniki gazu i wody. Liczniki elektryczne podłączone zostaną w najbliższym czasie. Roboty zewnętrzne: Drobne prace wykończeniowe. Prace ziemne: plantowanie i nawożenie ziemi. Roboty wewnętrzne: Praktycznie zakończone. W sprzedanych mieszkaniach trwają prace wykończeniowe według indywidualnych projektów.

2015 – 30 grudnia: Roboty zewnętrzne: Trwają prace przy wykonywaniu tarasów. Prace ziemne: plantowanie i nawożenie ziemi, nasadzenia. Roboty wewnętrzne: BUDYNEK A – roboty wewnętrzne ZAKOŃCZONE. Roboty malarskie i wykończeniowe budynku B.

2015 – 3 grudnia: Roboty zewnętrzne:  ZAINSTALOWANO: bramę i furtkę. Trwają prace przy wykonywaniu tarasów i ogrodzenia osiedla. Prace ziemne: plantowanie i nawożenie ziemi, nasadzenia. WYKONANO: wszystkie barierki na balkonach, przepierzenia, schody zewnętrzne. WYKONANO: wjazd, drogę wewnętrzną oraz plac pod miejsca postojowe na terenie osiedla. Roboty wewnętrzne: roboty malarskie i wykończeniowe (schody wewnętrzne, panele podłogowe – indywidualne zamówienie) w budynku A. Trwają prace instalacyjne i wykończeniowe w budynku B.

2015 – 3 Listopada: Roboty zewnętrzne:  Ogrodzenie osiedla od zachodniej strony- WYKONANE, Przygotowanie konstrukcji tarasów, prace ziemne – plantowanie i nawożenie ziemi, Konstrukcja ogrodzenia od strony wschodniej osiedla. Roboty wewnętrzne: Montaż drzwi wejściowych budynku A. Prace instalacyjne i wykończeniowe w budynku B.

2015 – 24 Paździenik: Roboty zewnętrzne: Chodniki i podejścia do budynków – WYKONANE, Przygotowanie konstrukcji tarasów, Konstrukcja ogrodzenia osiedla od zachodniej strony, Ogrodzenie od ul. Piastowskiej – WYKONANE Roboty wewnętrzne: W ośmiu mieszkaniach budynku B wykonano instalacje CO, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, tynki wewnętrzne oraz wylewki podłogowe wraz izolacją. W pozostałych mieszkaniach trwają roboty instalacyjne.

2015 – 1 Paździenik: Roboty zewnętrzne: Roboty ziemne pod miejsca postojowe – parking, Elewacje i ocieplenie obu budynków – WYKONANE, Przyłącza gazowe do obu budynków – WYKONANE Roboty wewnętrzne: We wszystkich mieszkaniach w budynku A wykonano instalacje CO, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, tynki wewnętrzne oraz wylewki podłogowe wraz izolacją. W dwóch mieszkaniach budynku B wykonano instalacje CO, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, tynki wewnętrzne oraz wylewki podłogowe wraz izolacją. W pozostałych mieszkaniach trwają roboty instalacyjne.

2015 – 31 Sierpień: Roboty zewnętrzne: Elewacje wschodnia, południowa i północna budynku B – WYKONANE, Dachy obu budynków – WYKONANE, przygotowanie do wykończenia tynków zewnętrznych wraz z ociepleniem na budynku A. Roboty wewnętrzne: Wykonano tynki wewnętrzne w pięciu mieszkaniach budynku A oraz w dwóch mieszkaniach budynku B, roboty instalacyjne w pozostałych mieszkaniach.

2015 – 5 Sierpień: Roboty zewnętrzne: przygotowanie do wykończenia tynków zewnętrznych wraz z ociepleniem na budynku A. Szafy licznikowe energii elektrycznej do obu budynków. Roboty wewnętrzne: tynki wewnętrzne w poszczególnych mieszkaniach.

2015 – Lipiec: Roboty zewnętrzne: zamontowano trzyszybową stolarkę okienną w bud. A, montaż drugiej warstwy ocieplenia bud. A (20 cm), obróbki blacharskie dachu bud. A. Roboty wewnętrzne: instalacje CO – rozdzielacze, instalacje elektryczne w poszczególnych mieszkaniach.

2015 – Czerwiec – Lipiec: Roboty zewnętrzne: pierwsza warstwa ocieplenia. Roboty wewnętrzne: instalacje elektryczne i hydrauliczne w poszczególnych mieszkaniach. Dach budynku A.

2015 – Kwiecień – Czerwiec: Roboty zewnętrzne: ocieplenie, nasadzenia, instalacja odgromowa, balkony. Roboty wewnętrzne: ścianki działowe, instalacje elektryczne i hydrauliczne, schody wewnętrzne.

2015 – Marzec: roboty murowe dachu budynku B

2015 – Styczeń: roboty murowe dachu budynku A

2015 – Styczeń: strop nad I piętrem budynku B

2014 – Listopad: zewnętrzne przyłącza elektryczne

2014 – Listopad – Grudzień: roboty murowe ścian konstrukcyjnych I pietra budynku B

2014 – Październik: strop nad I piętrem budynku A

2014 – Październik: strop nad parterem budynku B

2014 – Wrzesień: roboty murowe ścian konstrukcyjnych I piętra budynku A

2014 – Lipiec: strop nad parterem budynku A

2014 – Lipiec: roboty murowe parteru – budynek B

2014 – Czerwiec: roboty murowe parteru – budynek A

2014 – Maj: zewnętrzne przyłącza wody i kanalizacji

2014 – Kwiecień – czerwiec: Fundamenty

2014 – Kwiecień: ogrodzenie placu budowy – UPB

2012 – Wiosna: działka 159/1 przed rozpoczęciem inwestycji